Skip to the content

Wij maken Revit sneller

en DAQS doet dit door modellen te analyseren waar elementen zijn die niet optimaal zijn of verbeterd moeten worden.

DAQS analyseert Revit modellen

op naleving van BIM uitvoeringsplannen, wet en regelgeveing, Revit prestatie verbeteringsmogelijkheden, best practises, naamgevingen en bedrijf specifieke regels. 

DAQS reduceert de risico's van data fouten, en geeft inzichten waar de prestaties van REvit vberbtered kunnen worden.

DAQS doet het saaie en vervelende werk voor u door het bulkwerk te automatiseren, zodat u kunt doen waar u goed in bent. DAQS geeft bruikbare inzichten en gereedschappen aan mensen met de volgende rollen:

DAQS heeft ook een plug-in voor Revit ontwikkeld die de gebruikers helpt de gevonden problemen te vinden en op te lossen.

BIM modelleurs Analyseer Revit-modellen op naleving van regels en specificaties, vind eenvoudig elementen in Revit die door de regels zijn gemarkeerd om nader te bekijken.
BIM coördinatoren: Zorgt voor goed leesbare dashboards met projectinzichten en leidt de aandacht daar waar dit nodig is.
BIM Managers: Ontdek trends en statistieken over projecten om de ontwikkeling van automatisering en zakelijke richting te ondersteunen.

Lees de onderstaande onderwerpen door en neem contact met ons op om te bespreken hoe DAQS u, uw team en uw projecten kan helpen bij het verbeteren van de prestaties en het waarborgen van de gegevenskwaliteit voor uw klanten.

We laten graag zien hoe DAQS kan aangeven waar uw gebruikers het openen van Revit bestanden kunnen versnellen.

Als u één van deze onderstaande vragen met ja kunt beantwoorden, willen we het hebben over hoe DAQS u kan helpen de laadprestaties van Revit te verbeteren.

Vragen over laadprestaties van Revit

 • Worstelt uw bedrijf met grote Revit-bestanden? (groter dan 300 mb.)
 • Hebben uw projecten veel verschillende disciplines van onderaannemers? (veel gekoppelde bestanden)
 • Wachten uw bedrijfstechnici langer dan 10 minuten om een Revit-bestand te openen?
 • Hebben de technici van uw bedrijf last van trage weergavebewerkingen? (zoom-, pan-, orbit- en openingsweergaven)

Als u ja kunt zeggen op een van deze vragen, dan hebben wij een oplossing voor u! Laat ons een gesprek plannen om u te laten zien hoe we u kunnen helpen de prestaties van Revit te verbeteren.

Vul het formulier in en we nemen contact met je op voor een afspraak!

 

We laten u graag zien hoe DAQS kan vinden waar en waarom uw projecten prestatieverlies ondervinden.

Als u één van deze onderstaande vragen met ja kunt beantwoorden, moeten we het hebben over hoe DAQS u kan helpen de Revit view regeneration performance te verbeteren.

Revit view regeneration performance vragen
 • Wachten uw technici lang tot de weergavebewerkingen van Revit zijn voltooid?
 • Weten uw technici niet wat de trage weergaven veroorzaakt?
 • Hebben de technici van uw bedrijf last van trage weergavebewerkingen?

Als u ja kunt zeggen op een van deze vragen, dan hebben wij een oplossing voor u! Laat ons een gesprek plannen om te laten zien en te bespreken hoe we u kunnen helpen de prestaties van Revit te verbeteren.

Revit view regeneration performance is de tijd die nodig is om dingen te doen zoals:

 • opening views
 • zoom
 • pan
 • orbit
 • temporary (un)hide elements
 • apply filters
 • changing visibility and graphics
 • etc.

Vul het formulier in en we nemen contact met u op voor een afspraak!

 

We laten zien hoe DAQS kan achterhalen waarom uw gebruikers verminderde prestaties ervaren bij het bewerken van elementen.

Als u één van deze onderstaande vragen met ja kunt beantwoorden, willen we het graag met u hebben over hoe DAQS u kan helpen de bewerkingsprestaties van Revit elementen te verbeteren. 

Revit element editing prestaties
 • Moeten uw engineers vaak lang wachten bij het doorvoeren van aanpassingen in het model? (Meer dan 5 seconden)
 • Tijdens bewerkingen van geometrie
 • Tijdens bewerkingen van parameters

Als ze dit soort vertragingen ervaren, neem dan contact met ons op.

Vul het formulier in en we nemen contact met je op voor een afspraak!

 

We willen met u praten over de oplossing die DAQS biedt en hoe u hiervan kunt profiteren. Als u een van deze vragen met ja kunt beantwoorden, willen we het met u hebben over hoe DAQS u kan helpen om Revit-modellen te laten voldoen aan de specificaties.

Als u één van deze onderstaande vragen met ja kunt beantwoorden, willen we het graag met u hebben over hoe DAQS u kan helpen de data in de modellen te controleren. 

 • Heeft uw bedrijf voor elk project te maken met verschillende BIM-uitvoeringsplannen?
 • Heeft uw bedrijf te maken met andere wet- en regelgeving?
 • Besteden uw BIM-coördinatoren veel tijd aan het controleren van Revit/IFC-modellen?
 • Krijgen de technici van uw bedrijf veel isseu spam?
 • Ondervindt u moeilijkheden bij het automatiseren van taken vanwege inconsistente gegevens?

Als u ja kunt zeggen op een van deze vragen, dan hebben wij een oplossing voor u! Laten we een gesprek inplannen om u te laten zien hoe DAQS u kunt helpen de Revit-gegevenskwaliteit te verbeteren.

Vul het formulier in en we nemen contact met je op voor een afspraak!

DAQS analyseert Revit modellen. De DAQS-service biedt twee verschillende manieren om bestanden te analyseren met verschillende doeleinden.

Lokale analyse is bedoeld om de gebruiker te helpen die elementen te vinden die niet voldoen aan de vastgestelde regels en specificaties van het project. Het is voor het analyseren van de data kwaliteit niet langer nodig om IFC-bestanden te maken en de resultaten terug te krijgen in de vorm van 'issue spam'. 

Cloud analyses worden gebruikt om te kunnen stellen dat een bepaalde modelversie, op een locatie op een CDE voldoet aan de afgesproken regels en specificaties.

 

DAQS biedt twee verschillende manieren om Revit-bestanden te analyseren ter ondersteuning van de typische ISO19650 manieren van werken.

Modellen in WIP status --> Lokale analyse

Modellen in gepubliceerde of gedeelde staat --> Cloudanalyse.

DAQS biedt veel kant-en-klare regels voor het controleren van Revit-modellen. Deze regels controleren modellen op prestatieproblemen, best practices en tegenstrijdige parameters. DAQS biedt ook modellen die kunnen worden gecontroleerd op standaarden zoals naamgevingsconventies en landspecifieke regels.

De regels worden gehost op de DAQS-servers, zodat elke medewerker dezelfde set regels kan gebruiken en ook de cloud- en lokale regels hetzelfde zijn.

Het resultaat wordt direct weergegeven in Revit (lokale analyse) of in een dashboard dat toegankelijk is voor elke browser als een gebruiker over de benodigde inloggegevens beschikt.

 

Definieer projectregels die alle projectmedewerkers kunnen gebruiken.

Als externe gebruikers geen toegang hebben tot de lokale DAQS-analyse, kunnen ze de cloudanalyse gebruiken.

Lokale analyses worden uitgevoerd op het werkstation van een gebruiker en voldoen aan de regel om geen cloudservers te gebruiken.

Cloudanalyses worden uitgevoerd op de Autodesk Forge-servers die zich momenteel op Amerikaanse grondgebieden bevinden. Autodesk heeft aangegeven dat er in de toekomst mogelijk Europese Forge-servers zullen zijn.

De regels voor de projecten worden opgeslagen op de DAQS-servers die in Nederland staan. De DAQS assist-plug-in voor Revit leest de projectregels van de DAQS-servers.

Houd er rekening mee dat DAQS veel voordelen biedt, zelfs als de cloudanalyse geen optie is voor uw de projecten van uw bedrijf.

Neem voor meer specifieke wensen contact met ons op om te zien wat er mogelijk is.

for a service demonstration and explanation.

Contact us

Do you want to know more about how to avoid those things that make your data bad and your model slow? Contact us!

The 'First name' field is required
The 'Last name' field is required
Please enter a valid Email address